Bedrijfmanagement gebaseerd op cijfers of op gevoel?

Hoe bepaalt u het rantsoen van de koeien? Welke trekker koopt u? En wat gaat er voor: maaien bij mooi weer of de beloofde vakantie voor het hele gezin?

Alle ondernemers met een familiebedrijf krijgen te maken met het zoeken naar een balans tussen beslissingen nemen gebaseerd op cijfers of juist op gevoel. De ene persoon neigt meer naar de cijfers, de ander doet het in principe op gevoel. Beiden kunnen een succesvol bedrijf leiden. Maar een bedrijf kan niet zonder beiden!

Zo ook in de melkveehouderij. Vanuit overheid, zuivelverwerking en toeleverende bedrijven/adviseurs worden steeds meer bedrijfscijfers gevraagd van melkveehouders.  Ondanks dat die cijfers veel inzicht geven in knelpunten in het bedrijf en dat daardoor sneller en efficiënter gestuurd kan worden in het bedrijfsmanagement, is er veel weerstand vanuit de boeren om deze cijfers aan te leveren. In plaats van deze informatie zelf te gebruiken bij de bedrijfsvoering, worden cijfers aangeleverd door derden en wordt er door de ondernemer zelf nauwelijks aandacht aan besteed. Een gemiste kans om inzicht te krijgen in de kostprijs en kwaliteit van het eigen product…

Aan de andere kant is het onmogelijk om een melkveebedrijf alleen te sturen op bedrijfscijfers. Dit jaar met een flinke grasopbrengst leidt meteen tot problemen met bemesting, doordat cijfermatig berekend is hoeveel mest aangewend mag worden en het weer zich niet laat sturen. Het gevoel voor de dieren, voor het juiste moment van maaien, voor de juiste keuzes maken voor het bedrijf, is noodzakelijk. Managen van een melkveebedrijf kan niet alleen gebaseerd op cijfers van de theoretisch beste maaidatum of foktechnisch gezien beste afstammelingen. Bovendien lopen werk en privé vaak door elkaar op het melkveebedrijf en dus ook bij de beslissingen die niet alleen rationeel genomen worden binnen het bedrijf.

Het belangrijkste is dat er een goede balans moet zijn tussen beslissen op gevoel en gebaseerd op cijfers. Als u totaal geen inzicht heeft in hoeveel kilogram droge stof van uw hectares geoogst wordt, wat de kwaliteit is van uw kuilen en wat uw koeien dus precies opnemen, zal het onmogelijk zijn om kosten op krachtvoer te besparen en daarmee uw kostprijs te verlagen. Daar tegenover staat een bedrijf waarop alles zo veel mogelijk automatisch gaat, cijfers worden afgelezen op de computer en alleen op basis daarvan gestuurd wordt. Dat laatste bedrijf verliest het gevoel met zichzelf en het gevoel met de omgeving. En dat kunnen wel eens belangrijke factoren worden om ook in 2020 te blijven boeren in Nederland…

Advertenties
Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Is het gras bij de buren groener?

Het gras bij de buren…

Weet de buurman de eerste snede altijd beter binnen te krijgen? Of lijkt dat maar zo? Vergelijkt u uw bedrijf of zichzelf met de agrarische ondernemers in de omgeving? Waar bent u dan de beste in?

Het eigen bedrijf spiegelen aan dat van anderen kan verschillende effecten hebben. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw van een stal in de buurt.

Situatie 1: U vraagt zich af hoe die ‘buurman’ het wel voor elkaar heeft gekregen om zo’n grote stal neer te zetten. Komt vast doordat hij in dat bestuur zit. Dat is nooit mogelijk voor uw eigen situatie, want u houdt niet van al dat nutteloze vergaderen. Dus boert u gewoon verder met de eigen stal.

Situatie 2: U loopt door de nieuwe stal, hoort het verhaal van de ‘buurman’ en denkt: “goh, wat is alles handig ingedeeld in deze nieuwe stal. Die wachtruimte met rubberen vloer is wel erg goed voor de klauwen van de melkkoeien.” Thuisgekomen bestelt u rubberen matten en legt deze in de wachtruimte van uw eigen stal.

Situatie 3: De ‘buurman’ vertelt over de nieuwe stal en het enige waar u aan denkt is: “binnenkort heb ik een grotere nieuwe stal staan.”

Alle beschreven situaties zijn normale menselijke reacties. In alle situaties geldt: pas als u nagaat wat u er zelf van kunt leren en hoe u uw eigen situatie hierdoor kunt verbeteren, komt u een stap verder. De drie situaties geven een andere persoonlijkheid van de boer weer, wat niet betekent dat boer 1 minder stappen naar een betere bedrijfsvoering kan zetten dan boer 2 of boer 3. Wel is belangrijk dat de stappen die genomen worden, passen bij het type boer. Boer 1 kan bijvoorbeeld proberen meer inzicht te krijgen in wat WEL mogelijk is, boer 2 kan verder kijken dan alleen de wachtruimte van de stal en boer 3 kan luisteren naar de problemen/moeilijkheden van de ‘buurman’ om zijn eigen nieuwe stal nog beter te maken. Dit klinkt simpel, maar probeer het zelf een keer.

Als het gras bij de buren groener is, betekent dat u er veel van kunt leren! Uw eigen situatie is ALTIJD anders dan die van de buurman. Het gaat erom dat u inzicht heeft in uw situatie en door spiegelen aan de buurman lessen leert om de eigen bedrijfsvoering te verbeteren.

Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Op welke positie zit u?

Zit u op de troon of op het krukje?

Wie is de baas op uw bedrijf? En wie voert uit wat er gezegd wordt? Zit u op de troon? Of zit daar uw bank, een adviseur of zelfs de consument?

Als boer kunt u kiezen uit vele beschikbare specialistische adviezen om het eigen bedrijf te managen, want zelf alle kennis in huis hebben, is onmogelijk. Qua kennis over verbetering van productie is er een groot aanbod aan adviezen beschikbaar via vakliteratuur, adviseurs en toeleverende en afnemende bedrijven. Specialiseren van deze bedrijven, onderzoek en adviezen heeft ervoor gezorgd dat de productie enorm is toegenomen, maar vaak ook dat ieder van deze specialisten zijn/haar eigen onderdeel het belangrijkste is gaan vinden. Dit zorgt ervoor dat u eenzijdig geïnformeerd kan worden! Bovendien zorgt het ervoor dat u op het krukje komt te zitten en voornamelijk bezig bent met het uitvoeren van de technische juiste en goedbedoelde adviezen op een (klein) onderdeel van uw bedrijf.

Bijvoorbeeld in de automatisering van uw bedrijf: een automatisch melksysteem (AMS) kan een deel van uw werktaken (melken) veranderen in managementtaken (controleren gegevens en afwijkingen aanpakken).  Maar is een automatische voerrobot echt een aanvulling voor uw bedrijf? Bent u dan een goedkope hulp om de duurbetaalde voerrobot aan het werk te houden of is de voerrobot een hulp om uw arbeidsinkomen te verhogen? Loont het niet beter om te zorgen voor goed inkuilen van uw grassnedes?

 

Belangrijk is dat u een duidelijk doel voor uw bedrijf heeft en de adviezen weet te krijgen die u helpen dat doel te bereiken. Dit betekent dat niet een adviseur op de troon moet zitten om u te vertellen wat u moet doen, maar dat u de juiste adviseurs in moet schakelen om u te ondersteunen uw doel te bereiken. U bent de koning op het bedrijf, zet de grote lijnen uit, en zorgt op technische aspecten voor de juiste aanvullingen. Daarna(ast) kunt u zich uiteraard verdiepen in de technische zaken die u zelf interessant vindt (tractoren, fokkerij, dierwelzijn, enz.).

Zorg dat u niet op het krukje zit! Biedt de juiste adviseurs voor uw bedrijf een goede stoel aan, maar houdt zelf de troon!  

Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De boer is koning

Welkom op de website van KoningBoer. 

Boeren in Nederland gaat niet vanzelf. Het managen van een melkveebedrijf met 100 koeien kan gezien worden als het leiden van een afdeling met 100 medewerkers. Elke medewerker moet optimaal produceren om een goede omzet van het bedrijf te realiseren. Daarnaast zijn onder andere weersinvloeden, grondprijzen, afzetprijzen, eisen en wensen vanuit de samenleving (o.a. via wetgeving en acties van groeperingen) en natuurontwikkeling bepalende zaken voor een rendabel bedrijf. Kunt u nagaan wat een goede manager een boer moet zijn op een melkveebedrijf met 200 koeien, een leghennenbedrijf met 100.000 kippen of een tuinbouwbedrijf met miljoenen aardbeien!!!

Gelukkig zijn er ook voldoende mogelijkheden om als boer in Nederland het bedrijf rendabel te houden en verder te ontwikkelen. Bepalend is hierbij hoe de boer omgaat met zijn bedrijf, de omgeving (zoals wet- en regelgeving) en zijn eigen vaardigheden. KoningBoer ondersteunt boeren bij het ontwikkelen van het bedrijf door kansen te zien in de huidige bedrijfssituatie (ondanks alle mogelijke beperkingen vanuit beleid en omgeving), een visie te vormen voor de toekomst van het bedrijf en concrete stappen te zetten om een rendabel bedrijf te realiseren dat bij de boer past. De boer houdt of krijgt de touwtjes in handen, nu en in de toekomst.

Kortom, de boer is koning op het bedrijf, wat betekent:
de boer (en zijn/haar familie) is/zijn de kern van het bedrijf: de boer bepaalt de koers en houdt daarbij rekening met zijn/haar/hun vaardigheden, passies en valkuilen;
– anderen voor u laten werken: de juiste personen inschakelen om de boer te ondersteunen in technische en strategische keuzes en/of uitvoerende werkzaamheden;
regeren is vooruitzien: een duidelijke strategie bepalen en concrete stappen zetten om doelen te behalen;
Maar ook ‘de klant is koning’: rekening houden met wensen vanuit de samenleving en hier zo goed mogelijk op inspelen.

Meer informatie? Neem contact op met Dorieke Goodijk.

Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen