Op welke positie zit u?

Zit u op de troon of op het krukje?

Wie is de baas op uw bedrijf? En wie voert uit wat er gezegd wordt? Zit u op de troon? Of zit daar uw bank, een adviseur of zelfs de consument?

Als boer kunt u kiezen uit vele beschikbare specialistische adviezen om het eigen bedrijf te managen, want zelf alle kennis in huis hebben, is onmogelijk. Qua kennis over verbetering van productie is er een groot aanbod aan adviezen beschikbaar via vakliteratuur, adviseurs en toeleverende en afnemende bedrijven. Specialiseren van deze bedrijven, onderzoek en adviezen heeft ervoor gezorgd dat de productie enorm is toegenomen, maar vaak ook dat ieder van deze specialisten zijn/haar eigen onderdeel het belangrijkste is gaan vinden. Dit zorgt ervoor dat u eenzijdig geïnformeerd kan worden! Bovendien zorgt het ervoor dat u op het krukje komt te zitten en voornamelijk bezig bent met het uitvoeren van de technische juiste en goedbedoelde adviezen op een (klein) onderdeel van uw bedrijf.

Bijvoorbeeld in de automatisering van uw bedrijf: een automatisch melksysteem (AMS) kan een deel van uw werktaken (melken) veranderen in managementtaken (controleren gegevens en afwijkingen aanpakken).  Maar is een automatische voerrobot echt een aanvulling voor uw bedrijf? Bent u dan een goedkope hulp om de duurbetaalde voerrobot aan het werk te houden of is de voerrobot een hulp om uw arbeidsinkomen te verhogen? Loont het niet beter om te zorgen voor goed inkuilen van uw grassnedes?

 

Belangrijk is dat u een duidelijk doel voor uw bedrijf heeft en de adviezen weet te krijgen die u helpen dat doel te bereiken. Dit betekent dat niet een adviseur op de troon moet zitten om u te vertellen wat u moet doen, maar dat u de juiste adviseurs in moet schakelen om u te ondersteunen uw doel te bereiken. U bent de koning op het bedrijf, zet de grote lijnen uit, en zorgt op technische aspecten voor de juiste aanvullingen. Daarna(ast) kunt u zich uiteraard verdiepen in de technische zaken die u zelf interessant vindt (tractoren, fokkerij, dierwelzijn, enz.).

Zorg dat u niet op het krukje zit! Biedt de juiste adviseurs voor uw bedrijf een goede stoel aan, maar houdt zelf de troon!  

Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De boer is koning

Welkom op de website van KoningBoer. 

Boeren in Nederland gaat niet vanzelf. Het managen van een melkveebedrijf met 100 koeien kan gezien worden als het leiden van een afdeling met 100 medewerkers. Elke medewerker moet optimaal produceren om een goede omzet van het bedrijf te realiseren. Daarnaast zijn onder andere weersinvloeden, grondprijzen, afzetprijzen, eisen en wensen vanuit de samenleving (o.a. via wetgeving en acties van groeperingen) en natuurontwikkeling bepalende zaken voor een rendabel bedrijf. Kunt u nagaan wat een goede manager een boer moet zijn op een melkveebedrijf met 200 koeien, een leghennenbedrijf met 100.000 kippen of een tuinbouwbedrijf met miljoenen aardbeien!!!

Gelukkig zijn er ook voldoende mogelijkheden om als boer in Nederland het bedrijf rendabel te houden en verder te ontwikkelen. Bepalend is hierbij hoe de boer omgaat met zijn bedrijf, de omgeving (zoals wet- en regelgeving) en zijn eigen vaardigheden. KoningBoer ondersteunt boeren bij het ontwikkelen van het bedrijf door kansen te zien in de huidige bedrijfssituatie (ondanks alle mogelijke beperkingen vanuit beleid en omgeving), een visie te vormen voor de toekomst van het bedrijf en concrete stappen te zetten om een rendabel bedrijf te realiseren dat bij de boer past. De boer houdt of krijgt de touwtjes in handen, nu en in de toekomst.

Kortom, de boer is koning op het bedrijf, wat betekent:
de boer (en zijn/haar familie) is/zijn de kern van het bedrijf: de boer bepaalt de koers en houdt daarbij rekening met zijn/haar/hun vaardigheden, passies en valkuilen;
– anderen voor u laten werken: de juiste personen inschakelen om de boer te ondersteunen in technische en strategische keuzes en/of uitvoerende werkzaamheden;
regeren is vooruitzien: een duidelijke strategie bepalen en concrete stappen zetten om doelen te behalen;
Maar ook ‘de klant is koning’: rekening houden met wensen vanuit de samenleving en hier zo goed mogelijk op inspelen.

Meer informatie? Neem contact op met Dorieke Goodijk.

Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen